LETS Delft e.o.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Welkom

LETS betekent Local Exchange Trade System ofwel Plaatselijk RuilhandelSysteem, zeg maar ruilkring. Dit initiatief, waar geen geld aan te pas komt, is overgewaaid uit Canada en is nu ook in andere landen een groot succes. In zo'n systeem wordt er geen winst gemaakt en geen rente betaald. Een ruilkring bestaat uit mensen die lid zijn van die ruilkring. Hoewel het een besloten vereniging is, kan in principe iedereen lid worden, toegang tot internet is wel noodzakelijk.

LETS Delft eo ( voorheen Ruilkring Delft & Westland) , is opgericht in 1997 en heeft inmiddels ongeveer 70 leden. Nederland telt inmiddels meer dan 120 Ruilkringen met een LETS-systeem, die onder een samenwerkingsverband LetsNederland werken.

Zij proberen ook landelijke afspraken te maken over uitkering, belasting en verzekeringen. Het meedoen aan een Ruilkring heeft normaal gesproken geen gevolgen voor je uitkering of belasting.

Bekijk hier het fimpje, waarin de ruilkring LETS Delft zichzelf en haar werkwijze uiteen zet:

Maar hoe gaat het nu in zijn werk met die eentjes? Hoe weet ik hoeveel ik er heb en hoe betaal ik?

Na elke ruiltransactie verricht je een betaling verricht via het administratieve programma Cyclos. In de Ruilkring Delft gebruiken wij als ruileenheid: het ‘eentje’. Eentjes kun je verdienen door goederen of diensten aan te bieden.

Ieder lid handelt onder een kringnaam. Leden gebruiken vaak hun voornaam of een zelfverzonnen naam als kringnaam.

Het systeem staat of valt met vraag en aanbod dat door de leden. Hoe meer leden met aanbiedingen, hoe interessanter het aanbod wordt. Talenten hebben we allemaal: vaak leren we ze pas door de vraag van anderen kennen. Als men je leert kennen op een kLETS-café is de drempel om een klus voor je te doen, lager geworden. bekijk een interview door Omroep West

Ieder lid heeft een unieke inlogcode op het Internet waarmee zij de eigen gegevens, vraag en aanbod bijhouden.

Zo kan ook worden gezocht naar leden die een bepaalde dienst vragen of aanbieden. Via de mailinglijst kan je je vraag en aanbod snel kenbaar maken.

Om de handel te vergemakkelijken, wordt een keer per maand een kLETS-café gehouden bij een van de leden thuis; om en om in Delft en buiten Delft. Op het kLETS-café leer je andere leden kennen. Men kan producten en spulletjes meenemen om te verhandelen.