LETS Delft e.o.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Lid worden

De contributie is EUR 12,50 per jaar, EUR 7,50 bij aanmelding na 1 juli, te betalen op giro

NL32 INGB 0007 7438 27 t.n.v. Ruilkring Delft.

Bij aanmelding na 1 november, is voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd, indien de contributie voor het volgende jaar vooruit is betaald.

Iedere maand worden ook nog 4 eentjes van je LETS rekening afgetrokken

De aanmelding wordt verwerkt wanneer de betaling ontvangen is. Zodra je lidmaatschap van de ruilkring is geaccepteerd, krijg je de inloggegevens voor de website om te kunnen handelen met andere deelnemers.

spelregels LETS Delft e.o.

Dit is een samenvatting van onze statuten.

 • Deelnemers van de Ruilkring kunnen diensten en goederen uitwisselen zonder geld.
  Onze ruileenheden, de 'Eentjes', hebben alleen betekenis als ruilmiddel.
 • Nieuwe Eentjes ontstaan vanzelf zodra wordt gehandeld binnen de Ruilkring.
  Je hoeft dus niet eerst eentjes op te sparen voordat je ze uit kunt geven.
  Anders gezegd: je mag (tot bepaalde grenzen) negatief staan en betaalt geen rente.
 • Deelnemers hoeven geen verklaring te geven als ze een vraag of aanbod weigeren.
 • Deelnemers aan een transactie maken duidelijke afspraken en zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving hiervan.
 • Bij elke transactie bepalen de deelnemers zelf de waarde van het Eentje.
  Als richtlijn wordt vaak aangehouden: 20 Eentjes voor een uur werk.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om via de Ruilkring geld te vragen voor diensten.
  Wel mogen deelnemers onderling afspreken dat daadwerkelijk gemaakte kosten met geld betaald worden, bv. benzine bij vervoer per auto.
 • De administratie van de Ruilkring wordt bijgehouden in het programma Cyclos.
  Hierin staan de contactgegevens van alle deelnemers, en hun vraag en aanbod.
 • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke inlognaam en wachtwoord, om de eigen gegevens bij te werken, te zoeken naar vraag of aanbod van andere deelnemers, en betalingen (in Eentjes) te verrichten voor ontvangen diensten.
 • Deelnemers mogen geen gegevens van andere deelnemers aan derden geven.
 • Elke deelnemer zorgt dat haar Eentjes-saldo minstens één keer per jaar de nullijn passeert.
  w.z. het saldo wisselt van positief naar negatief of omgekeerd.
 • Voordat een deelnemer de kring mag verlaten moet zij eerst zorgen dat haar saldo niet negatief is.

Er is een kerngroep die verantwoordelijk is voor de administratie, de Ruilkrant en bijeenkomsten zoals de kLETS-café's. Ook is de kerngroep het aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waarop alle deelnemers stemrecht hebben.

kLETScafé’s

wegens de Corona-maatregelen van het RIVM

worden er in 2020 geen kLETscafé’s meer gehouden

 

Ruilers kunnen inloggen op de website met hun eigen Cyclos-account

Lets Klets geeft ruilers de mogelijkheid om met elkaar te praten op de website