LETS Delft e.o.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Lid worden

De contributie is EUR 12,50 per jaar, EUR 7,50 bij aanmelding na 1 juli, te betalen op giro

NL32 INGB 0007 7438 27 t.n.v. Ruilkring Delft.

Bij aanmelding na 1 november, is voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd, indien de contributie voor het volgende jaar vooruit is betaald.

Iedere maand worden ook nog 4 eentjes van je LETS rekening afgetrokken

De aanmelding wordt verwerkt wanneer de betaling ontvangen is. Zodra je lidmaatschap van de ruilkring is geaccepteerd, krijg je de inloggegevens voor de website om te kunnen handelen met andere deelnemers.

spelregels LETS Delft e.o.

Dit is een samenvatting van onze statuten.

Er is een kerngroep die verantwoordelijk is voor de administratie, de Ruilkrant en bijeenkomsten zoals de kLETS-café's. Ook is de kerngroep het aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waarop alle deelnemers stemrecht hebben.

kLETScafé’s

aanmelden via e-mail is verplicht

van 14 tot 16 uur

Zondag 4 oktober bij Cocky in Delft

Ruilers kunnen inloggen op de website met hun eigen Cyclos-account

Lets Klets geeft ruilers de mogelijkheid om met elkaar te praten op de website