LETS Delft e.o.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

390 Overige

13-04-2020projectenLogin voor contact informatie
Een zeer ervaren projectleider kan je helpen bij de opzet en voortgang van een project.
Een project is een activiteit om in een beperkte tijdspanne van een beginsituatie in een gewenste eindsituatie te komen.

Tot nader bericht worden er geen kLETScafé’s gehouden.

Lets Klets geeft ruilers de mogelijkheid om met elkaar te praten op de website.

Ruilers kunnen inloggen op de website met hun eigen Cyclos-account.