LETS Delft e.o.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

kLETScafé’s

aanmelden via e-mail is verplicht

van 14 tot 16 uur

Zondag 4 oktober bij Cocky in Delft

Ruilers kunnen inloggen op de website met hun eigen Cyclos-account

Lets Klets geeft ruilers de mogelijkheid om met elkaar te praten op de website