LETS Delft e.o.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

kLETScafé’s

aanmelden via e-mail is verplicht

Zondag 5 juli bij Grietje in Delft van 14 tot 16 uur

Zaterdag 18 juli bij Marianne in Naaldwijk van 14 tot 16 uur

Ruilers kunnen inloggen op de website met hun eigen Cyclos-account

Lets Klets geeft ruilers de mogelijkheid om met elkaar te praten op de website