spelregels LETS Delft e.o.

spelregels LETS Delft e.o.

Dit is een samenvatting van onze statuten.

 • Deelnemers van de Ruilkring kunnen diensten en goederen uitwisselen zonder geld.
  Onze ruileenheden, de ‘Eentjes’, hebben alleen betekenis als ruilmiddel.
 • Nieuwe Eentjes ontstaan vanzelf zodra wordt gehandeld binnen de Ruilkring.
  Je hoeft dus niet eerst eentjes op te sparen voordat je ze uit kunt geven.
  Anders gezegd: je mag (tot bepaalde grenzen) negatief staan en betaalt geen rente.
 • Deelnemers hoeven geen verklaring te geven als ze een vraag of aanbod weigeren.
 • Deelnemers aan een transactie maken duidelijke afspraken en zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving hiervan.
 • Bij elke transactie bepalen de deelnemers zelf de waarde van het Eentje.
  Als richtlijn wordt vaak aangehouden: 20 Eentjes voor een uur werk.
 • Het is uitdrukkelijk verboden om via de Ruilkring geld te vragen voor diensten.
  Wel mogen deelnemers onderling afspreken dat daadwerkelijk gemaakte kosten met geld betaald worden, bv. benzine bij vervoer per auto.
 • De administratie van de Ruilkring wordt bijgehouden in het programma Cyclos.
  Hierin staan de contactgegevens van alle deelnemers, en hun vraag en aanbod.
 • Elke deelnemer krijgt een persoonlijke inlognaam en wachtwoord, om de eigen gegevens bij te werken, te zoeken naar vraag of aanbod van andere deelnemers, en betalingen (in Eentjes) te verrichten voor ontvangen diensten.
 • Deelnemers mogen geen gegevens van andere deelnemers aan derden geven.
 • Elke deelnemer zorgt dat haar Eentjes-saldo minstens één keer per jaar de nullijn passeert.
  w.z. het saldo wisselt van positief naar negatief of omgekeerd.
 • Voordat een deelnemer de kring mag verlaten moet zij eerst zorgen dat haar saldo niet negatief is.

Er is een kerngroep die verantwoordelijk is voor de administratie, de Ruilkrant en bijeenkomsten zoals de kLETS-café’s.
Ook is de kerngroep het aanspreekpunt bij vragen of problemen.
Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waarop alle deelnemers stemrecht hebben.