LETS Delft e.o.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

kLETScafé(s)

Zondag 1 maart bij Anneke in Delft van 14 tot 16 uur

Dinsdag 17 maart bij Maria-B in het Westland van 20 tot 22 uur

ALV 2020

Zaterdag 14 maart van 10 tot 12 uur

bij Lucinda in Delft

Om de handel te vergemakkelijken, wordt er twee keer per maand een kLETScafe gehouden bij een van de leden thuis; eenmaal in Delft, de 1e van de maand en eenmaal buiten Delft; de 17e van de maand. Op het kLETScafé leer je andere leden kennen. Men kan producten en spulletjes meenemen om te verhandelen.