contributie

contributie

De contributie voor 2019 is € 12,50 per jaar, € 7,50 bij aanmelding na 1 juli, te betalen op giro
NL32 INGB 0007 7438 27 t.n.v. Ruilkring Delft.

Bij aanmelding na 1 november, is voor het lopende jaar geen contributie verschuldigd, indien de contributie voor het volgende jaar vooruit is betaald.

Iedere maand worden ook nog 4 eentjes van je LETS rekening afgetrokken